Taalontwikkelend lesgeven

In de taalles behalen alle studenten het maximum voor de spellingtest, en toch staat de paper sociologie vol dt-fouten. En ondanks de richtlijnen die je studenten krijgen voor het schrijven van gepaste e-mails, loopt je inbox vol kromme en informele boodschappen. Herkenbaar?

Elke docent is een taaldocent. Hoe kan je in een niet-taalles ook oog hebben voor de taalvaardigheidsontwikkeling van je studenten? Door studenten te activeren, ze taalsteun en context te bieden.

Meer informatie over taalontwikkelend lesgeven vind je onder andere op de website van het Nederlands Platform voor taalgericht vakonderwijs.

De site omschrijft taalgericht vakonderwijs als 'vakonderwijs waarin expliciete taaldoelen
worden gesteld, dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen de benodigde taalsteun wordt geboden'.

Op de site vind je informatie over taalontwikkelende didactiek. Je kan er onder andere lesbeschrijvingen vinden van leraren en docenten die vertellen hoe zij in hun les te werk gaan om de taalvaardigheid van hun leerlingen of studenten te verbeteren. Het Platform biedt ook een paar nuttige instrumenten aan en een literatuurlijst met bronnen over taalontwikkelend lesgeven. Een aanrader is dit boek: Haijer, M. & Meestringa, T. 2009. Handboek taalgericht vakonderwijs. Couthino, Bussum.