Op zoek naar taalhulp bij...

Er is een wereld van verschil tussen 'gewoon' Nederlands en academisch Nederlands. Dat merk je al snel wanneer je een opleiding start in het hoger onderwijs. Als academisch Nederlands geen evidentie is voor jou, pak dat probleem dan zo snel mogelijk aan.

Ga bewust om met de taal, profiteer van de taalrijkdom die je aangereikt wordt. Leg de vinger op je taalfouten en ga op zoek naar tips en docenten, taalbegeleiders, ... die je kunnen helpen om die fouten systematisch te lijf te gaan.

Op deze website vind je alvast taalsteun bij een aantal taalvaardigheden die het hoger onderwijs vereist.