Een visie op taalbeleid

De medewerkers van het Huis van het Nederlands hebben jarenlange ervaring met het geven van taalbegeleiding aan studenten van de Erasmushogeschool en Odisee Brussel (HUB-KAHO). De taalbegeleiding wordt door veel studenten als enorme steun ervaren.

Wel blijkt deze coaching pas optimaal te renderen wanneer die een plaats krijgt in een breder taalbeleid, dat door het hele opleidingsteam gedragen wordt.